Behöver jag för en fullmakt arv en bank?

Fråga:

Jag vill ha en äldre fullmakt för min bror. Eftersom han arvinge till vård av vår far som dog. Behöver jag en Bank som det gör?


Svar:

Frågan är något oklart.

Bör han ta hand om räkenskaperna för sin far, som nu representerar ditt arv?

Eller han ska ta hand om dina saker?

Om han ska ta hand om räkenskaperna för sin far, han behöver ett certifikat om arv, utan vilken banken ingenting flyttar. Om du vill ge honom, att han med kan vara för dig, måste du ge honom en fullmakt.