Betalar hemförsäkringen för skada på TV: n av blixten?

Fråga:

När TV: N går sönder av uppgång, som orsakades av ett blixtnedslag, betalar hushåll försäkringen?


Svar:

Det beror på priset på din försäkring. I grundpris är vanligtvis inte med säkrad eller måste begäras för en ytterligare extra. I bredare kombinerade eller premium kontrakt är sådana skador är säkrade blixtnedslag men med.