Biodiesel kan producera mindre CO2 än tas upp av växterna som gjorde det?

Nej kan det inte