Blod kan vara antingen B positivt eller negativt?

Blod kan vara antingen B positiva eller negativa B.

Blod kan också vara en positiv, en negativ, O positiv, O negativt, AB positivt eller AB negativt.