CS Euroreal period, återbetalning av privaträttsliga skydd?

Fråga:

Hej alla, gör någon veta om skydd av privata rättigheter kommer att ta över kostar av en stämningsansökan mot bankerna, som har annonserat fonden som säkra? Och på vilken tid måste vara en rättegång? Det kan vara meningsfullt att förhandla med sin bank för ett övertagande av de möjliga förlusterna? För ditt tips i förväg tack så mycket.


Svar:

Du kan ta bort och ber om i tvivel när försäkringsskydd för din försäkring från försäkringsvillkoren.

När det gäller ett skadeståndskrav mot banken, bör först och främst klargöras när diskuterades och vad var särskilt sägs vara. Om fonden du många år i depån, tror jag att skada fordringar undantas. Som skulle ha räknat med den nuvarande situationen 5 år sedan? Förmodligen ingen och oförutsebara händelser, du behöver inte informera.

Förhandla med banken? Är frågan allvarligt?

Och resten: om du någonsin ska lida en förlust, är för närvarande i stjärnorna. CS Euroreal nu i likvidation, enligt plan fram till 2017. Efter allt, vad du lyssnar på, beräknas värdet av fastighetsbeståndet som en solid. Det kan vara att du får dina pengar helt tillbaka.