Cykel tillverkar byggde en ram väger mindre än ett kilo sant eller falskt?

Cykel tillverkar byggde en ram väger mindre än ett kilo sant eller falskt?

Ja, det finns ramar som väger mindre än ett kilo. Inte mycket peka i dem ändå. Tävlings regler kräver en viss vikt, och den är alltför skör för dagligt bruk.