Där finns tagghudingar?

Där finns tagghudingar?

Tagghudingar kan endast hittas i vatten, som de är ryggradslösa.
Några kännetecken för tagghudingar är:
Hård hud, har vapen eller ryggar, har 5 kroppsdelar, organ hittade mot centrum av kroppen.
Exempel: Star fisk, sjögurka, sjöborre