Det finns en skillnad mellan service och funktionshinder försäkring?

Fråga:

Eftersom jag snart slutar min lärlingsutbildning, spelar jag på idén att säkra min arbetskraft. Nu är frågan för mig finns det en skillnad i ovanstående försäkringar och vad höjd med omfattningen av försäkringen är rimligt.


Svar:

En BU känner igen ett funktionshinder enligt villkor, är vanligtvis 50% och med klausuler om så lite som möjligt. En du går längre och känner igen "Du" som orsak till en prestanda officiella faktumet. Men du uttalas en inte så ofta och löst på grund av den svåra ekonomiska situationen hittills. Vet eftersom vissa tjänstemän. Om du känner dig bättre med du sats, välj sedan från 5/7 part. Om du håller med 50% och klausuler, är det något på hög nivå skaffa. Är de viktigaste i stället för priset på en BU nämligen: villkoren!