Det finns stora skillnader i prestanda i risk livförsäkring?

Fråga:

På risk livförsäkring finns stor prisskillnad. Fördelarna är vid första anblicken, men inte mycket annorlunda. Har jag missat något här? Det finns stora skillnader i prestanda på liv försäkring av risken för beroende på priset?


Svar:

Om man är icke-rökare eller inte, om nu medföljer garantisystem för 3 eller 5 år har varit, är lika viktigt som villkoret verk tick... som sa en gång en instruktör för försäkringsrätten korrekt: "Död, det inte betyder rätt att vara död för försäkringsgivarna"... Hur sant, hur sant... Vad är situationen, när fortfarande en övertagande part i avtalet är registrerad, totalen är en gång den (oftast) Bank tillhandahålls.? .. .höll är vid dödsfall som leder tillbaka till del på yttre påverkan som helst (olycka)... ect. ect... Nu finns det företag som är specialiserade på "biometriska" risksäkra och som du bör kan jämföras med en mäklare! HG DerMakler