Det finns olika varianter av privat funktionshinder försäkring?

Fråga:

Innebörden av BUZ och vad med BU?


Svar:

En BUZ är alltid en invaliditetsförsäkring. Dessa är alltid i samband med annan försäkring. T.ex. en risk livförsäkring, livförsäkring, pensionsförsäkring, etc.

En oberoende BU är alltid bättre att slutföra. Eftersom en bör avskilja Riskoabbsicherung och pensionering planer. Det är mycket mer flexibel med två kontrakt.

Det finns också en Erbwerbsunfähigkeitsversicherung, en grundläggande förmåga försäkring och en ångest sjukdom försäkring.