Du kan ändra förflutnan?

Ändra det förflutna samtidigt som vissa tror förflutnan kan ändras och vi bara ännu inte har makt eller kunskap att göra det, kan inte vi ändra förflutnan med makt och kunskap vi har nu. Det är därför det är så viktigt att göra kloka val i den här och nu. Varje tillfälle har vi och varje beslut vi gör kan vara för våra goda eller vår skada. Även om det verkar som det är en ofarlig beslut, kan det få allvarliga återverkningar i framtiden. Det är därför vi bör göra varje beslut noga. Ett annat svar det bästa vi kan göra om tidigare är att lära av det och växa till att bli en bättre människa. Vi kan förbättra oss själva genom att lära av våra misstag och val vi gjort som funkade inte som vi förväntade oss. Det är bra att reflektera över förflutnan så din vi kan lära av den. Det är inte bra att älta förflutnan när vi gör det det tar idag ifrån oss.