Efter vilken strid tillkännagavs det Emancipationkungörelsen?

Efter vilken strid tillkännagavs det Emancipationkungörelsen?

Det Emancipationkungörelsen faktiskt gjordes under inbördeskriget (1861-1865) av Abraham Lincoln. Det var inte riktigt verkställas under den tiden på grund av bristen på kontroll av det sydligt (förbundsmedlemmarna) av nordstaterna (Union). Senare efter inbördeskriget, var det verkställas.

Så i huvudsak var det Emancipationkungörelsen "meddelade" under inbördeskriget.
Det tillkännagavs efter slaget vid Antietam som inträffade 17 September 1862.