En BTU är lika med hur många grader?

En BTU är lika med en grad Fahrenheit i avkänningen att det en BTU är mängden värme som behövs för att höja en pund av vattnets temperatur med 1 grad Fahrenheit. BTU är kort för British thermal unit.