Få barn från utlandet?

Fråga:

Så jag följande: Jag är för närvarande föräldraledig och min man är för närvarande tjänstledig i ett år nu. Vi skulle vilja använda denna tid, möjligen en tid utomlands till live eller möjligen senare riktigt där bo. Jag skulle stanna men hela tiden loggas här, eftersom jag inte vet fortfarande om vi bor det faktiskt inte! Fråga 1: Är det möjligt? Kan jag få underhållsbidrag fråga 2: i tiden där vi inte är i själva verket här, för mina barn? Tack gånger redan i förväg!


Svar:

Så länge du här residenset har och därmed i "D" obegränsat skatt är, du får barnbidrag.

Just nu där uppehållet flyttas sedan utomlands, är det över.