Famillienschutz på MasterCard guld på resor gäller även styvbarn?

Fråga:

Hej till alla här, jag är ny och har en fråga till dem som har ett MasterCard guld och är väl förtrogna med här: om du har detta kort som kontohavaren (man), men familjen är försäkrad. Men skyddet gäller också när barn resa med kvinnor som inte antagits av kortinnehavaren, men samma bostad? Vem vet det slumpmässigt?


Svar:
  • inte antas

Detta är dock det avgörande kriteriet. Så också ingen familj och därför ingen försäkring.

Jag kan bara varna för denna försäkring på guld-kort, inte mycket, bidrar endast i undantagsfall och öka kreditkort enormt - är det övergivna medel lämnas i tvivel.