Finns det en heltäckande försäkring, som täcker även race track operationer?

Fråga:

Köra säkerhetsutbildning, är jag har smittats med ring "virus" och skulle fylla i framtiden som på ett eller annat tillfälle med min bil ett snabbt varv. Endast sådana operationer på en sluten krets täcker inte min full försäkring. Vet du försäkring, som också ger tillräckligt skydd? Hur mycket skulle det vara?


Svar:

Såvitt jag förstår inte finns det en sådan omfattande. Några tävlingsbanor erbjuder emellertid en tilläggsförsäkring för den dagen, vilket kan bli ganska kostsamt. Där, måste du ringa på best när loppet spåra operatörer och ber dig om ditt fordon.