Hur gammal måste du vara att få heltäckande bilförsäkring som täcker du för att driva andra folks bilar?

Hur gammal måste du vara att få heltäckande bilförsäkring som täcker du för att driva andra folks bilar?

Så länge du är gammal får nog att lagligt köra dig någon täckning du önskar. Men inte alla försäkringsbolag erbjuder denna täckning. En sak till... Denna täckning du frågar om som benämns som tillåtande användning.