Fördelarna med quantum teori över klassiska teorin?

Fördelarna med quantum teori över klassiska teorin?

Till skillnad från andra fysikaliska teorier var quantum mekaniker uppfinningen av inte bara en eller två forskare. Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Born, Jordan, Pauli, Fermi, Schrodinger, Dirac, de Broglie, Bose är forskarna som gjorde betydande bidrag till uppfinningen av kvantteorin. Axiomsna av kvantmekanik ge en konsekvent ram där är det återigen möjligt att förutsäga resultatet av experiment, åtminstone statistiskt. Dess grundläggande funktioner är att en fastighet inte existerar om det mäts, och att obestämdhet är en grundläggande egenskap för universum.

Den främsta förtjänsten QM är att dess förutsägelser--exempelvis en två slit experiment--perfekt stämmer resultaten, medan klassisk mekanik underlåter att göra detta. För en vetenskapsman frågor inget annat mycket.