Försäkrings skada på under 7jährigen?

Fråga:

Hej

våra barn spelar ofta i en cul de sac (är mycket tyst). Tittar alltid en förälder (för 3-4 familjer). Vad händer när ens barn orsakar skada?

Jag har läst även vad 10 år i Straßenverkeher. Vägen är möjligen umegwandelt i en bortamatch. Förändringar här vad händer på fakta i fallet?

Kan du inkludera skador av barn under 7/10 i Hapftpflicht?

Tack


Svar:

Barn är under 7 år (10 i vägtrafik) oförmögna att brottslighet.

Elternhaften när Aufsichtspfliocht var skadad, som omfattas av en privat försäkring.

Om tillsyn inte skadades, svarar inte. Men, så att detta nu inte stora meningsskiljaktigheter eller tvister med grannar eller liknande, skador är bra familj taxor brott inkompetent barn täckt med (vanligtvis upp till en viss höjd med beaktande av sakskada). Dvs. kan du säga sitt personliga ansvar för att kontrollera sådan skada och kan reglera och försäkringen, då, inte kan åberopa principen saknas ansvar.