Fullmakt (besparingar) för Schenker common?

Fråga:

Vår dotter fick en besparing (€100 per år) till dopet av sin farbror. Vid ingående av avtalet vi undertecknat fullmakt (bland annat Schenker har rätt att göra betalningar i receptionen och fullmakt inte löpt ut med döden). Eftersom vi vill investera alla pengar, som uppstår för oss frågan om givaren eller möjligen hans arvingar (kontraktet löper en annan 16 år) kan ha pengarna och om fullmakt i fallet är vanligt? Tack på förhand för att ta besväret!


Svar:

Först av allt, jag antar att din dotter är innehavaren av avtalet och samtidigt också borgenären av anläggningen. D, h. pengarna tillhör dig. Men undertecknat fullmakt bortom döden... FAIS skulle innebära medan farbror kunde återta pengarna kunde, är självförklarande, men inte juridiska innehavaren (ägaren) av pengarna. Teoretiskt, du har rätt att återvända. Jag kan ge ingenting bort, och åter föra den tillbaka. Fullmakten går inte? Efter vars död? Kanske ville farbror försäkra något, om han är rädd om en skilsmässa eller liknande, eftersom ja föräldrarna som moms Företrädare för ditt barn kan agera och inte lämna för barnbarn.