Fyller du i endast anläggningen Cape, om personliga skattesatsen är mindre än 25%?

Fråga:

Fyller du i endast anläggningen Cape, om personliga skattesatsen är mindre än 25%?


Svar:

Nej!

Först du plantera Cape fylla ut, om intäkter har sämre inte undanhålla skatt, som i utländska investeringar intäkter ränteintäkter från privatpersoner. Detta gäller oavsett dina "personliga skattesatsen".

Om du har misstanken, att dina "personliga marginalskatter" (se lokal sökning!) baserat på dina övriga inkomster understiger 25%, då kan du fylla i anläggningen Cape, men inte behöver. Fylla IRS undersökte huruvida och i vilken utsträckning en normal beskattning av kapitalinkomster för dig är billigare ("Billigt er examen"). Hela eller delar av belasteteten med platt skatt på inkomster från investeringar av privata skatter men inte senare kan underkastas sedan. Så är din risk från detta test lika med noll.