Fyra arvingar i fastighetsregistret är registrerade. Man vill ta ut en inteckning i huset

Fråga:

Det finns fyra arvtagare till en Haus.Einer om du vill ta en inteckning. De övriga tre är i Grundbuch.Kann han spela in inteckning utan tillstånd från de andra tre, och så som ska gå utan dispens och notarie...


Svar:

Naturligtvis måste det ge tre andra som ägare i fastighetsregistret skriftliga medgivande, göra motsvarande signatur i notarien. Inte längre talar en av en inteckning, men i en fastighet inteckning registrering...