Global regering stimulans programmet till förmån för konstruktion gruppera Bilfinger Berger? Köpa?

Fråga:

Vad menar du: gruppen konstruktion Bilfinder Berger gynnas av den globala statliga stimulansen? Köpa?


Svar:

Vad global ekonomisk återhämtning?

Jag vet bara program i enskilda länder.

Order blir en enorm rusning. Men du borde komma här i D-kursen.