Glow sticks är ett exempel på en förbränning reaktion?

Glow sticks är ett exempel på en förbränning reaktion?

Nej, är en förbränning reaktion där ett kemiskt reagerar med syre för att producera en oxid och massor av värme. Glow sticks användning en ett slags reaktion chemiluminescence. Reaktionerna som involverar ofta syre särskilt väteperoxid, men de är inte förbränning reaktioner och vanligtvis producerar lite eller ingen värme