Göra de termer redovisning och bokslut menar samma sak förklara?

Göra de termer redovisning och bokslut menar samma sak förklara?

Nej betyder de inte samma sak. Finansiell rapportering är mer indept betänkande. Ett bokslut är en delmängd av den totala informationen i den finansiella rapporten.