Har du olycka orsaka som helst med smärta och lidande?

Fråga:

De flesta bilister en liten whiplashskador eller blåmärken har varit i små sammandrabbningar med en bil. Måste jag betala så faktiskt oavsett smärta och lidande olycka orsaka? Betalar även försäkringen?


Svar:

Vad menar du "alltid"? Det krävs alltid en skada som inte bara är helt irrelevant. Naturligtvis, tar av den person som orsakat olyckan ansvar över denna förlust ståndpunkt.