Har sjöstjärna ett skelett?

Sjöstjärna (Asterias Forbesii) har en endoskeleton vilket betyder att deras skelett fastställs på insidan av deras kroppar