Höjden av kriget änkor och barnpension efter 1946

Fråga:

Jag skulle lik till känt hur hög var änka och barnpensioner från 1945 till 1952.


Svar:

Jag vet att mängden änkepension var 60 procent av pensionen till den avlidne (extrapoleras som om avliden hade arbetat fram till 55 års ålder. Halva barnpensioner är 10%. Det individuella beloppet baseras naturligtvis på betald arbetstid; med den tjänste-kriga räknas också med.