Hur är den globala ekonomin påverkas av oljeutsläpp?

Det effekter ekonomin eftersom djur bli sårad och människor får ske. Det förstör djurlivet i vattnet, det förseningar fiskerinäring som sedan leder till förlorade arbetstillfällen. Det förseningar också biolog och journalist men det ger journalisterna något att skriva om. Det kommer snart att påverka stränder. Att medel att stränderna måste stängas orsakar turismen att försenas som förlorar pengar häxa endast påverkar 5% av den amerikanska dollarn att gå ner. Olja kommer att infiltrera vatten dammar och vattenkraft växter.