Hur är ett bevis fortfarande giltiga, även om det inte är handskrivna?

Fråga:

Jag vet att ett testamente måste alltid handskrivna och signerade. Men vad är om någon skulle vilja göra en vilja, men på grund av ett fysiskt funktionshinder eller liknande kan inte ens skriva det här?


Svar:

Det finns bara

  • det handskrivna Testamentet (handskrivna i full längd, datum, underskrift)

  • notarial vilja

  • Nottestamen.

Som hand schiftlich att utarbeta en vilja inte längre kan, men annat någonsin som (direkt framför döden), det är ett testamente, ska beställa en notarie vara.