Hur du justera förgasaren på 1981 Buick regal med 4,3 V8-motor?

Placera skruvarna (dra inte över åt) och sedan tillbaka ut 1 1/2 vänder (bra startpunkt) sedan justera 1/4 av tur tills du får bäst tomgång