Hur du korsar vägarna till Triumfbågen?

Det finns en tunnel, lyckligtvis. Korsa från norra sidan av Champs-Elysées och Avenue de la Grande Armée.