Hur du skilsmässa en make som är i fängelse?

Hur du skilsmässa en make som är i fängelse?

Genom att använda samma förfaranden som den annars som vill skilja sig från vad som föreskrivs i lagstiftningen i den stat där du är bosatt. Det finns inte olika lagar som rör divorcing någon som är fängslade jämfört med någon som inte är.