Hur gamla barn behöver vara i Missouri att besluta vilken förälder som de vill leva med?

Minderåriga får inte välja med vem de vill leva.
I vissa fall domaren kommer att tala med det mindre barnet och kan eller inte kan överväga den information som samlats i intervjun när du gör ett beslut om frihetsberövande.
Frihetsberövande beslut grundas på bästa intresse för barnet och inte på önskemål av någon av parterna.

Det finns ingen ålder i delstaten Missouri på som ett barn kan välja var de vill leva. Missouri stadgar har åtta faktorer som domstolen är skyldig att överväga att fastställa vårdnad om ett barn. Barnets önskemål är bara en av faktorerna. Domstolen kommer att titta på barnet och de skäl som uttryckts av barnet till att vilja leva med en förälder över den andra emotionella och intellektuella mognad. Som en praktisk fråga, bör barnet aldrig sättas i den situationen att välja vilken förälder som de vill leva med. Detta är skadligt för barnet som föräldrar, inte barnet, bör att fatta beslut som är bäst för att barnets totala välbefinnande.