Hur gammal måste du vara att driva gas pocket cykel i Ohio?

Väl i princip måste du vara 16 år gammal för att köra en gasdrivna anthing.