Hur gör paramecium reagera på ljus?

Paramecia kommer oftast inte svarar bra på ljus. Dessa mycket känsliga organismer kommer att prova deras svårast att undvika ljus till varje pris.