Hur hämtar du personlig egendom från ett släpfordon?

Vanliga processen är att ringa den lokala PD, hitta ut som bogserade fordonet och kontakta tornet för info om att få din PP. Vid ett återtagande kontakta du LÅNGIVAREN att ta reda på detaljer.