Hur har två objekt som rör sig med samma hastighet olika hastigheter?

Hur har två objekt som rör sig med samma hastighet olika hastigheter?

Många människor anser att "hastighet" är bara ett finare ord för "speed", som du använder
När du vill låta smart. Men det är inte. De två orden betyder olika saker.
"Speed" betyder bara hur snabbt du täcka avstånd. "Velocity" betyder hur snabbt du täcka
avstånd och vilken riktning du gör det i. Om du kör runt en cirkulär bana på
30 miles per timme, är inte din hastighet förändras. men din hastighet är, eftersom din
riktning hela tiden ändras.

Två objekt som rör sig med samma hastighet men i olika riktningar har olika hastigheter.
Eftersom deras riktningar är olika.