Hur hög är chansen som att få sina pengar tillbaka TelDaFax kund?

Fråga:

Hur hög är chansen som hans pengar genom på förhand betalda fakturor att få tillbaka TelDaFax kund? Kan du erbjuda en modell alls? Jag menar, företaget har kört med medel som är faktiskt inte ens förtjänade det... Som faktiskt först serveras vid insolvens små privatkunder eller större långivare?


Svar:

Möjlighet för förbetalda tjänster få pengar tillbaka är försvinnande litet. Man kan anta att Teldafax har skulder till Skatteverket och i riktning mot social försäkring för dina anställda. Dessa måste delges först som företagets tillgångar. Förvaltaren bestämmer i vilken utsträckning andra fordringsägare serveras. Gå till min kunskap för att principen om första komma första till kvarn. Naturligtvis, en sådan modell kan erbjudas, måste du tillåta det så inte. Är själv Teldafax kund och lyckligtvis varje månad betalas och förlora "bara" min sedan deponeras borgen. Kanske bör lagstiftaren här kräver försäkring, som de finns nu även på Privatresor, för att skydda konsumenterna.