Hur kan du använda vatten och ett kaffefilter för att skilja en blandning av salt och sand?

Som salt är lösligt i vatten, blanda salt och sand i vatten skulle resultera i fast sand och salt vatten. När strömmade genom ett kaffefilter, skulle sanden kvar i filtret, medan det salta vattnet skulle flöda genom. Efter att låta vattnet avdunstar, salt skulle förbli. Du kommer att vara kvar med de två avskilda fasta.