Hur kan företag flyttar sina vinster till länder med lägre räntor?

Fråga:

Då och då, du hör ordstävet som vinsten "av skatteskäl" i utlandet har skjutits. Vad exakt betyder det menar, och hur är det ens möjligt. Företaget måste ha en anläggning som i detta land och sedan som kommer att publiceras om det eller vad exakt betyder det?


Svar:

Mikkey beskriver en situation.

En annan är till exempel om det finns en anläggning på Cayman, vilket förutsätter vissa funktioner på företaget som helhet.

Exempel:

Utländska BS tar över lönelistan. För detta beräknas hon ett visst pris inhemska BS. Eftersom det är samma företag, inga pengar kommer att betalas ut, men kommer att debiteras.

Nu är det vanliga priset för LoBu = 100. Men utländska BS debiteras 300. Som ett resultat har en liten vinna 200 till så den inhemska och betalar enligt mindre skatt.

Av denna anledning problemområden "Internprissättning" och "Funktionen shift" har flyttat starkt under de senaste 5 åren i uppmärksamhet av skattemyndigheterna. Och även den lagstiftande församlingen har skärpt och (3) AO enligt konkretiseras i artikel 90.

För professionell skatterådgivare är denna historia en fascinerande och också givande specialitet.