Hur kan jag dra av skatt utbildning som frilansare?

Fråga:

Jag har utbildningskostnaderna för en MBA och MSc-examen vid en brittiska universitet/Business School (Open University). Hur kan jag dra av som som kostnaderna för utbildning som frilans Interim Manager?


Svar:

Ja, eftersom det leder till en yrkesexamen. Vad som är rätt för arbetaren, måste Freelancer vara billigt.