Hur kan jag, som bor utomlands, i ett forum self-disclosure? eventuellt också mot avgifter?

Fråga:

Hur kan jag, som bor utomlands, i ett forum self-disclosure? eventuellt också mot avgifter?


Svar:

Om du bor utomlands, har Schufa men knappast data - eller är du konton här? I så fall får du en avgift för informationen i främmande länder skickade.