Hur kom hana Bradys mor dör?

Hana Bradys mor dog på samma sätt som Hana Brady. Hon dog i en gas
kammare. Det gjorde henne längre.