Hur lång tid kan det ta tills du får ett intyg om praktik?

Fråga:

Jag vänta i två månader för min praktik intyg och kallas även innan två veckor på personalavdelningen. Menade du att de bryr sig om, men jag har fortfarande ingen vittnesbörd. Jag behöver det nu men för en ny ansökan. Hur kan jag snabba upp?


Svar:

Bara om du hade ett anställningsavtal, finns det en fordran på ett certifikat. Om din praktik var en goodwill händelse, har lagligt du inget i handen.

För din ansökan, du bör nämna din praktik, med en beskrivning av vad du gjorde det eller lärt mig gjorde.

Var du ett skriftligt avtal kan du vinna din fordran till arbetsdomstolen.