Hur länge går du till fängelse för kidnappning någon?

Hur länge går du till fängelse för kidnappning någon?

Straffet är fallet specifika. Det finns ingen förutbestämd fängelse tid.