Hur länge har en border collie brukar leva?

12 till 15 år, oftast. Vissa bor 16-17-18... upp till 20 år!
Border collies, att vara en medellång medelstora ras, bör ha en genomsnittlig livslängd på 15 år.