Hur länge kan jag ansöka om ersättning för dubbel budgetering?

Fråga:

Hur länge kan jag ansöka om justering för hög reklamkostnader för dubbel budgetering för taxeringsår?


Svar:

Undantaget kan beställas fram till 30 November. Rekommenderas vid höga kostnader under hela året i alla fall.