Hur länge måste du bokföra kostnader?

Fråga:

År slut dags att slänga ut hur länge dina NK konton plocka upp?


Svar:

Tills inga påståenden kan göras mer från detta påstående. Minst 3 år bör vara. Jag vill alltid hålla fakturering under hyrestiden. Och om det finns 10 år.

Varför frågar du?