Hur länge måste jag inlösta kuponger?

Fråga:

Hört att verifikationer 2 år måste vara giltig. "Men om på kupongen är: torget för att lösa in inom ett år"?


Svar:

Det ändrar ingenting i bestämmelserna i civillagen, och då de löper ut 3 år från utgången av det år då de utfärdades.